วีซ่านักศึกษา

บริษัท แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม เป็นบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้บริการชาวต่างชาติและธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยพวกเราเป็นทีมงานที่มีคุณภาพและมีทนายคยวามที่เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ทางด้านกฏหมาย ที่จบจากสถาบันกฎหมายที่มีชื่อเสียง บริการทางด้านกฏหมายทั้งหมดที่เรามีให้ วีซ่านักศึกษาเป็นหนึ่งสิ่งที่เราให้บริการ  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถาบันระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับมาตรฐานสากล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเรียนจากต่างประเทศจึงมาประเทศไทยเพื่อรับการศึกษาในมาหาวิทยาลัยจนจบปริญญา มหาวิทยาลัยที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเช่น มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น นอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาเป็นระยะเวลา 4 ปีและยังมีราคาค่อนข้างสูง นักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมาเรียนโยคะหลักสูตรระยะสั้น หรือเรียนหลักสูตรทางด้านภาษา ซึ่งปกติสำหรับระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งปี ในการศึกษาต่อในประเทศไทยคุณต้องมีวีซ่านักศึกษาที่เรียกว่าวีซ่า ED เพื่ออนุญาตพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อการนี้ท่านจำเป็นต้องมีวีซ่าประเภท วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภท ED เพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยหนึ่งปีและสามารถต่ออายุได้ทุกปี หลังจากที่คุณเลือกประเภทที่คุณต้องการจะทำวีซ่าคุณต้องยื่นขอวีซ่าโดยการยื่นใบสมัคร โปรดจำไว้ว่าวัตถุประสงค์ของคุณควรศึกษาและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การยื่นคำขอในการทำวีซ่า หลังจากที่คุณเลือกโปรแกรมตามที่คุณต้องการลงทะเบียนแล้วคุณจำเป็นต้องสมัครกับสถาบันการศึกษาและยื่นใบสมัคร กฎสำหรับการยื่นใบสมัครแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน ในกรณีที่คุณต้องส่งใบสมัครโดยส่งทางอีเมลหรือส่งเอกสารด้วยตัวเอง หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดเช่นการส่งรูปถ่ายและหลังจากที่ใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับแล้วคุณต้องทำการลงทะเบียน คุณจะได้รับจดหมายการรับเข้าเรียนหลังจากการยอมรับใบสมัครของคุณ การลงทะเบียนจะทำด้วยตัวเอง วีซ่านักศึกษา จดหมายรับเข้าศึกษามีรายละเอียดของหลักสูตรที่คุณต้องการเรียนและค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่าย วีซ่านักศึกษามีระเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่คุณต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 3 หลักสูตรในหนึ่งภาคการศึกษา ตามข้อบังคับของนักศึกษาไทยนักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอวีซ่านักศึกษาจากประเทศของคุณ การต่อวีซ่าของคุณสำหรับมากกว่า 90 วันคุณจำเป็นต้องได้รับวีซ่าคนอยู่ชั่วคราว ประเภท ED สำหรับการเข้าพัก 1 ปีในประเทศไทย คุณต้องขอวีซ่าและหนังสือรับรองจากโรงเรียน / มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียนของคุณ หากมหาวิทยาลัย / โรงเรียนไม่ช่วยให้คุณได้รับวีซ่า ED จากนั้นคุณต้องส่งใบสมัครไปที่สถานกงสุลไทย หลังจากจดทะเบียนแล้วคุณสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท Non ED ภายใน 30 วันแรก หลังจากคุณได้หลักฐานมาแล้ว คุณต้องการที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในรูปแบบของหนังสือการรับเข้าเรียนซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดเช่น ค่าธรรมเนียม, ไม่มีหลักสูตร ฯลฯ คุณต้องยื่นขอวีซ่าประเภท ED วีซ่านักศึกษาหรือวีซ่าประเภท ED จะเป็นวีซ่าระยะเวลาหนึ่งปีที่สามารถต่ออายุได้ทุกปี คุณสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท ED ได้ภายใน 30 วันแรก การเปลี่ยนวีซ่าในประเทศไทย หากคุณอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและต้องการวีซ่าประเภท ED คุณจำเป็นต้องออกนอกประเทศไทยยกเว้นกรณีที่วีซ่าของคุณเป็นแบบ O.B ซึ่งในกรณีนี้คุณสามารถเปลี่ยนวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรุงเทพฯ คุณจะต้องไปที่เวียงจันทน์หรือสะหวันนะเขต (ลาว), พนมเปญ (กัมพูชา), กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) หรือย่างกุ้ง (พม่า) หมายเหตุ: นักศึกษาในบางประเทศไม่ต้องใช้วีซ่านักศึกษา แค่บางประเทศต้องมีวีซ่านักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเปลี่ยนประเภท วิซ่าเป็น วีซ่านักศึกษาได้ในภายหลัง ดังนั้น ถ้าคุณได้เข้ามาประเทศไทยโดยไม่มีวิซ่า คุณต้องออกจากประเทศ และ สมัครสำหรับ วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวที่สถานทูตไทย หรือ กงศุล ณ ประเทศที่คุณอาศัย เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. หนังสือเดินทาง
  2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง (พร้อมรูปถ่าย) ของหนังสือเดินทางคุณ
  3. จดหมายรับจากสถาบันหรือจดหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
  4. แบบคำขอ
  5. รูปถ่ายขนาดเท่าหนังสือเดินทาง 4 รูป
  6. ค่าธรรมเนียมของวีซ่า 2, 000 บาท หรือตามสถานที่ที่คุณเข้ามา
หมายเหตุ: ประเทศเหล่านี้คือบังคลาเทศ ศรีลังกา อิหร่าน อินเดีย จีน ปากีสถานและอื่น ๆ ต้องกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดของตนเพื่อขอวีซ่าประเภทวีว่าคนอยู่ชั่วคราว แจ้งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แม้หลังจากที่คุณได้รับวีซ่าประเภท ED เป็นเวลา 1 ปีคุณต้องแจ้งที่อยู่ของคุณต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน เพื่อการนี้คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ