แพกเกจสำหรับธุรกิจใหม่ล่าสุด

แพคเกจ ลักชูรี่

แพคเกจ ลักชูรี่

แพคเกจ ลักชูรี่ : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , วีซ่า , ใบอนุญาตทำงาน , บัญชีและภาษี , ปรึกษาด้านกฎหมาย
เราสามารถช่วยคุณได้ในการตั้งธุรกิจของคุณเอง โดย จดทะเบียนบริษัท นอกจากนั้นเรายังช่วยคุณในเรื่องของวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน บัญชีและภาษี รวมทั้งคำปรึกษาด้านกฎหมาย ทั้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับ กฎหมายครอบครัว การแต่งงาน การหย่า การดำเนินคดีทางกฎหมาย และอื่นๆ

รายละเอียด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , จัดรับรองผู้ถือหุ้น , ค่าธรรมเนียม/ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท, ค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองเอกสาร, ดิวตี้สแตมป์, วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว, ค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองเอกสาร ดิวตี้สแตมป์ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เลขประจำตัวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว วีซ่าธุรกิจสำหรับ 3 เดือน ใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าธุรกิจสำหรับ 1 ปี รวททั้งค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษากฎหมาย


ราคา: ราคา เพียง 211,000 บาท (6,733 ดอลลาร์สหรัฐ)
*ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าธรรมเนียมจดชื่อบริษัท
แพคเกจ วีไอพี

แพคเกจ วีไอพี

แพคเกจ วีไอพี : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , วีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจ เราให้บริการในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นธุรกิจของคุณเอง รวมทั้งบริการวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวในแพคเกจนี้


รายละเอียด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , จัดรับรองผู้ถือหุ้น , ค่าธรรมเนียม/ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

ฟรี! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ประกันสังคม + ใบอนุญาตทำงาน ราคา เพียง 119,800 บาท (3,462 ดอลลาร์สหรัฐ) (โปรโมชั่นถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2016)


ราคา: Just 155,000 THB. 4,844 USD
*ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าธรรมเนียมจดชื่อบริษัท
แพคเกจ คอนวีเนี่ยน

แพคเกจ คอนวีเนี่ยน

แพคเกจ คอนวีเนี่ยน : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และ วีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจ เราบริการในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้คุณได้จดทะเบียนบริษัทและมีธุรกิจของคุณเอง รวมทั้งบริการวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวในแพคเกจนี้


รายละเอียด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท , จัดรับรองผู้ถือหุ้น , ค่าธรรมเนียม/ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท, ค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองเอกสาร, ดิวตี้สแตมป์, ค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษากฎหมายราคา: ราคา เพียง 45,900 บาท, 1,435 ดอลลาร์สหรัฐ
*ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าธรรมเนียมจดชื่อบริษัท