สัญญาก่อนสมรส

ถ้าคุณต้องการร่างสัญญาก่อนสมรสและต้องการความช่วยเหลือจากลอว์เฟิร์ม ซึ่งลอว์เฟิร์มของเราเหมาะสมสำหรับงานนี้ สัญญาก่อนสมรสเป็นข้อตกลงระหว่างสามีและภรรยาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินตนเองในการจัดการทรัพย์สินและสมบัติของตนหลังจากที่แต่งงานแล้ว ใครจะได้รับสิ่งที่ใด และเท่าใดตามที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายตกลงกัน รวมทั้งจะในกรณ๊ซึ่ง ถ้าสามีภรรยาแยกกันอยู่แล้วจะแบ่งส่วนของสินทรัพย์ออกได้อย่างไร ดังนั้นจะต้องวางแผนทางการเงินตามสัญญาประเภทนี้อย่างไร เมื่อมีการหย่าร้าง จะทำการแบ่งทรัพย์สิน หรือและทรัพย์สินและสมบัติจะถูกควบคุมอย่างไรในช่วงชีวิตสมรส ดังนั้นจึงเป็นสัญญาทางการเงินที่บอกว่าคู่จะจัดการด้านการเงินของชีวิตแต่งงานของพวกเขา

ดังนั้น สัญญาก่อนสมรส เป็นแผนสำหรับเหตุร้ายที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตือ การหย่าร้าง เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นทางออกที่ช่วยปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินและสมบัติของคุณ ดังนั้น สัญญาก่อนสมรสจะต้องมีการจัดทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
 
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคู่สามีภรรยาไม่ทำสัญญาก่อนสมรส?
ถ้าคู่สมรสไม่ได้มีการทำสัญญาก่อนสมรสและ ทำการสมรสกันแล้ว การสมรสจะเป็นไปอย่างถูกต้อง แต่ถ้าคู่สมรสแยกจากกันในรูปแบบของการหย่าร้างแล้วทรัพย์สินและสมบัติจะแบ่งตามระบบกฎหมายไทยว่าด้วยครอบครัว ดังนั้นในวีธีที่ดีนั้น การทำสัญญาก่อนสมรสจะช่วยปกป้องทรัพย์สินและสมบัติของคุณ
 
ทำไมคุณต้องการทนายความ?
สัญญา หรือข้อตกลงก่อนสมรสจะมีผลถ้าข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายไทยด้วย ดังนั้นทนายความสามารถช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องนี้