การอ้างสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมายต่อบุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งทำให้เราได้รับความเสียหาย

พวกเรา แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม ให้บริการทางด้านกฎหมายแก่คุณ และบอกให้คุณทราบถึงแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายที่ดีที่สุด เรามีทีมงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของนักกฎหมายที่ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่รู้จักกันดี การอ้างสิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมาย อยู่ในรูปแบบของ ความประมาทของแพทย์ ความประมาทของรัฐบาล ความประมาทของแผนกต่างๆ ตัวอย่าง การสร้างถนนทีไม่ใช่งบการเงินที่ดี ด้วยความโกงกินของรัฐบาล ส่งผลกระทบที่อันตรายต่อผู้ขับขี่บนท้องถนนที่ไม่ดี หรือถนนพัง ซึ่งทำให้รถของคุณมีปัญหาที่เป็นอันตราย และถนนอันตรายเป็นสาเหตุ เรียกร้องกฎหมาย ซึ่งทำให้เราได้รับความเสียหายทำ โดย ความประมาทหรือผิดพลาดหรือความผิดของคนอื่น ทั้งนี้อาจเป็นกรมทางหลวง โรงพยาบาล หรือแม้แต่เพื่อนบ้านของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้สิทธิและปกป้องพวกคุณ นอกจากนี้เราจะให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่คุณว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรและคุณจะได้รับการเรียกร้องความเสียหายส่วนบุคคลเท่าใด ขึ้นอยู่กับประเภทของความเสียหายที่คุณจะใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย