กฏหมายว่าด้วยครอบครัว และ การหย่าร้าง

กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ประกอบด้วย การสมรส การหย่าร้าง ข้อตกลงก่อนสมรส การฟ้องร้อง( คดีความ )


การสมรส การหย่าร้าง
ในประเทศไทยการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายคือการสมรสที่ทำขึ้นโดยการจดทะเบียนสมรส ต้องดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อยกเว้นในการแต่งงานทั้งหมด เช่นเดียวกับการหย่าร้างโดยคู่สมรสตามคำฟ้องหรือดำเนินการทางศาลในประเทศไทย
 
การฟ้องร้อง การดำเนินคดีทางศาล
ในทางกฎหมายว่าด้วยครอบครัวสิ่งอื่นที่นับเป็นคดี ซึ่งจะรวมถึงการดำเนินคดีทางอาญา  การละเมิดสัญญา เป็นต้น
 
สัญญาก่อนสมรส
สัญญาก่อนสมรสเป็นการวางแผนทางการเงินของสามีและภรรยาในการจัดการทรัพย์สินและสมบัติของตนหลังจากที่แต่งงานแล้ว นอกจากนี้วิธีการแบ่งทรัพย์สินและทรัพย์สินในกรณีที่มีการหย่าร้าง  ดังนั้นต้องมีการทำสัญญาก่อนสมรส ก่อนแต่งงานเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคล (คู่สมรสทั้งสองฝ่าย) ตามกฎหมายไทย ดังนั้นจึงเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่าย ในการทำสัญญาก่อนสมรส ก่อนการสมรสของทั้งสองฝ่าย