ข้อพิพาทด้านการจ้างงาน

แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม คือ บริษัท กฎหมายต่างประเทศที่ให้บริการชาวต่างชาติและธุรกิจในต่างประเทศในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่ได้รับปริญญาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี เราให้บริการด้านกฎหมายแก่คุณ ซึ่งในกรณีข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง