สัญญาและการรับรองเอกสารโดยทนายความ

ทางบริษัทเราสามารถแปลเอกสารจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอื่น ๆด้วย นอกจากนี้เรายังจัดทำสัญญาทางกฎหมายระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น เราทำสัญญาตลอดชีพและประเภทอื่น ๆ ของสัญญาซึ่งทางเรานั้นได้จัดทำเช่นกัน เราแปลเอกสารของคุณเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ทำให้กับคุณกังวลในงานแปลที่คุณมอบหมาย นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยคุณร่างสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างานที่คุณมอบหมายอยู่ในความรับผิดชอบที่ดีของเรา