การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แม็กซ์ ลอว์ เฟิร์ม คือ บริษัท กฎหมายต่างประเทศที่ให้บริการชาวต่างชาติและธุรกิจในต่างประเทศในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่ได้รับปริญญาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี  เราให้บริการด้านกฎหมายแก่คุณซึ่งรวมถึงการฟอกเงิน
 
การฟอกเงิน
ในทางกฏหมาย การฟอกเงินคือ
การฟอกเงินถือเป็นปัญหาที่มีมานานในประเทศไทย  ซึ่งเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการทุจริตในทางที่ผิดกฎหมาย เพื่อตอบโต้ปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยจึงได้ออก พรบ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บัญญัติออกมาเพื่อจัดการกับการค้ายาเสพติด การทุจริต –คอรับชั่นและการค้าประเวณี
 
การก่ออาชญากรรมมีเป้าหมายหลัก คือ
1) การค้ายาเสพติด
2) การค้าประเวณีและการกระทำผิดทางเพศในลักษณะอื่นๆ
3) การฉ้อโกงต่อสาธารณชน
4) การฉ้อโกงเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
5) การใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เหมาะสม
6) กรรโชก
7) การค้าสินค้าต้องห้าม การค้าสินค้าเถื่อน
 
ลักษณะต้องห้าม
กฎหมายห้ามและระบุว่า การกระทำความผิดในการโอนเปลี่ยนหรือรับโอนเงินทรัพย์สินที่มาจากแหล่งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อที่จะหยุดการดำเนินการนี้ จะต้องตรวจสอบบัญชี  ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินต้องรายงานธุรกรรมการเงินทั้งหมด ในกรณีเงินกว่าสองล้านบาท และรายการอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท